Hälsodeklarationer

Det är många hälsouppgifter som inte registreras i de officiella registren, men som ändå är helt eller delvis ärftliga och som orsakar smärta och lidande hos våra hundar.

Friskstaffe.se tror på transparens och att man hjälper varandra. Därför uppmanar jag dig att fylla i en hälsodeklaration, oavsett om din hund är sjuk eller frisk som en nötkärna. All information är till nytta. Det du behöver ha tillgängligt är din hunds registreringsnummer. Om du har flera hundar, fyller du i ett formulär per hund.

KLICKA HÄR FÖR ATT FYLLA I FORMULÄRET

Jag sparar alla svar som kommer in, men jag publicerar enbart deklarationer som har kommit in från och med 2021, där det är ägaren som fyllt i formuläret och där man gett tillstånd att publicera uppgifterna.

Enkäten består av två delar, en som handlar om din hunds hälsa och en om hundens uppfödare. Den första delen kommer publiceras på friskstaffe.se, som en sammanställning med hundnamn och eventuellt rapporterade sjukdomar. Den andra delen kommer att publiceras på friskstaffe.se först när minst tre svar för en uppfödare lämnats in.

Du får gärna fylla i enkätsvar även för avlidna staffordshire bullterriers du haft i din ägo, men den ska inte avlidit för mer än tre år sedan.

Om det är några frågor, maila info@friskstaffe.se

Dina svar är anonyma och ditt namn och kontaktuppgifter kommer inte att publiceras utan ditt godkännande.

Förklaring till färger:
Röd: Ägaren har svarat ”Ja” på om hunden diagnoserats med efterfrågad sjukdom. Tänk på att det är ägarens version, och alla har inte samma uppfattning av definitionen av att en sjukdom diagnostiserats.

Gul: Frågorna har besvarats, men än har det inte kommit in minst tre svar från ägare till hundar uppfödda av kenneln.