Statistik om uppfödare

Här kommer det fyllas på med statistik om hur uppfödare valt att avla. I dagsläget kommer informationen från Svenska kennelklubbens databaser, och har bearbetats av friskstaffe.se, med syfte att vara till hjälp för de som letar staff.

Vi börjar med uppfödarnyckeln. Här kan man på ett förhoppningsvis lättöverskådligt sätt se hur uppfödarna med registrerade kennelnamn har valt att avla på sedan 2017, fram till 10 juni 2022. Man kan också se hur det har gått för avkommorna.


Glöm inte, detta handlar enbart om de hälsotester som SKK registrerar, det finns ganska mycket annat att ta hänsyn till i avelsarbetet, och olika uppfödare har olika fokus. Men, det är friskstaffe.ses mening att om man börjar med att kolla upp de hälsotester som är relevanta och som registreras av SKK, så kan man frigöra tid och kraft för att kolla på det som är svårare, t.ex. det som är rasens största hälsoproblem, hud och allergi.

För att ladda ner nyckeln, klicka på texten på bilden. Det är en pdf-fil, som börjar med en beskrivning om hur man kan tolka nyckeln.