Registrerade hundar

Här hittar du information om samtliga hundar registrerade sedan 2006 fram till 10 juni 2022. Den finns i en stor fil där du själv kan söka efter information om din eller andras hundar.

OBS! Glöm inte att det finns fler hälsoaspekter att ta hänsyn till än det som syns här.

För att kunna använda filen behöver du Excel, Google sheets eller motsvarande. Om den inte laddas när du klickar på länken, testa att högerklicka och välj ”Spara som” och spara den.

I denna tutorial går jag igenom hur du läser och använder filen om du har någon form av Excel på datorn

Denna fil bygger på data främst från Svenska kennelklubben (SKK) databaser.

Datan är hämtad och i vissa fall bearbetad av mig. Totalt är det uppgifter om över 13 000 hundar. Det är väldigt många bearbetningar och datakörningar, så det finns risk för fel. Om du hittar fel, hjälp mig genom att maila info@friskstaffe.se Ange helst registreringsnummer och vad felet är.

KolumnrubrikFörklaring
RegnrVarje hund registrerad i SKK har ett unikt registreringsnummer. De börjar på S eller SE, sedan ett antal siffror och sedan registreringsår.
StamtavlenamnFör hundar uppfödda hos SKK-registrerade kennlar kommer kennelnamnet först och sedan det egna namnet. För hundar utan registrerade uppfödare bör namnet vara ett enda ord. Importerade hundars stamtavlenamn följer respektive lands regler.
Vad hunden kallas till vardags, registreras inte.
KönT=Tik H=Hane
FöddFödelsedatum
UppfödarkategoriFör att kunna sortera lättare har tre olika uppfödarkategorier tagits fram:
MED kennelnamn: Uppfödare registererad med kennelnamn hos SKK.
UTAN kennelnamn: Uppfödare som inte har ett registrerat kennelnamn. Om man föder upp fler än två kullar ska man skaffa kennelnamn
IMPORT: Hunden har importerats till Sverige
Kennelnamn/ ImportlandFör hundar i kategorin ”Med kennelnamn” anges kennelnamnet
För hundar i kategorin ”Utan kennelnamn” lämnas fältet tomt
För hundar i kategorin ”Import” anges vilket land hundens uppfödare finns
Gått i avel?Om hunden har minst en svenskfödd registrerad avkomma i SKK:s databas anges det med ett ”Ja”. Detta oavsett vilken uppfödare som tagit kullen.
Friskstaffe.se hälsodeklaration ifylld?Här anges om hundens ägare har fyllt i friskstaffe.se hälsodeklaration. (Viss eftersläpning kan finnas) Om ägaren svarat ”Ja” på någon av de sjukdomarna som det frågas efter, eller angett att hunden t.ex. påverkas mycket av rädslor, anges ”Ja, anmärkning finns”. Där det inte lämnats in någon hälsodeklaration, är fältet tomt. Hälsodeklarationen redovisar problem och sjukdomar som inte finns i SKK:s register. De som lämnats in efter 2021 finns med. DIREKTLÄNK till deklarationerna
InavelsgradAnger med hur många procent inaveln ökar, sett över fem generationer. Rasklubbens ambition är att minska antalet parningar där inavelsgraden överstiger 6,25, och att för rasen i genomsnitt ska inte inavelsgraden öka med mer än en procent per år.
HD-gradHundar med röntgade och bedömda höfter, där SKK gjort avläsningen. Graderas A-E, där A och B anses vara friska höfter. Det man tittar efter är hur höftkulan ligger i höftskålen och om det finns pålagringar. Med hjälp av detta kan man förutsäga risken för framtida problem, t.ex. en D och E-höft ger en stor risk för framtida problem – vilket inte är detsamma som att det alltid ger problem. Men arvgången är inte helt känd, och miljö spelar också till stor del in. T.ex. vikt, foder, träning, skador mm.
HD-indexDet är inte bara det egna röntgenresultatet som säger något om hur höftstatusen ärvs. SKK har arbetat fram ett sätt att även ta hänsyn till fler aspekter, t.ex. övriga släktingar. Detta syns genom index. Index 100 är ungefär genomsnittet för rasen. Om man vill förbättra rasens höfter gör man kombinationer där genomsnittet för tiken och hanens index blir över 100.

I detta material ser man bara index om hunden är röntgad. På avelsdata kan man även se index för hundar som inte själva är röntgade, men som däremot har flera röntgade släktingar.
ED-gradHundar med röntgade och bedömda armbågar, där SKK gjort avläsningen. Graderas UA (0)-3 , där UA (0) anses vara friska armbågar. Staffar är en framtung ras, så det är viktigt att ta hänsyn till armbågarnas status i aveln.
ED-indexSe HD-index
Patella-undersökningHos vissa hunden kan man flytta på knäskålen (luxera patellan). En veterinär bedömer hur lätt detta görs, och graderar resultatet. UA är det bästa, medan 1-3 är olika former av patellaluxationer, där 3 är sämst.
ÖgonlysningSpecialutbildade veterinärer undersöker ögonen genom att lysa i dem med särskild utrustning.
Eftersom vissa ögonsjukdomar inte ses förrän i vuxen ålder, rekommenderar rasklubben att röntga hundarna, inte bara som valpar, utan även som vuxna. Därför ser man om hundens senaste ögonlysning var före eller efter två års ålder. Man kan också se om det varit någon anmärkning, samt en kommentar. Som underlag har jag använt en guide för veterinära ögonspecialister. I de fall där min kunskap inte räcker till har jag satt en uppmaning att kolla upp själv.
Förklaring anmärkningHär återfinns de diagnoser som angivits om det blivit någon anmärkning. Det finns väldigt många olika diagnoser, läs mer hos SKK.
MentalbeskrivenHar anges om hunden blivit beskriven med Beskrivning personlighet hund (BPH) eller/och mentalbeskrivning hund (MH). Om ägaren eller beskrivaren har avbrutit beskrivningen anges det. Ägaren kan t.ex. avbryta om hen inte känner igen sin hund, och beskrivaren avbryter om hunden t.ex. visar upp kraftiga rädslor.

Observera att genomförd MH/BPH inte innebär att hunden är bra/rastypisk i sin mentalitet, utan man måste gå in och titta på det enskilda resultatet. Det finns inte heller något som heter ”godkänt skott”.
Född år/Registrad årÄr där för att underlätta databearbetning och tillför ingen information
FärgbenämningHunds färg. SKK:s register verkar inte ha någon standardiserad form för att ange färg, därför har jag bearbetat det som står hos SKK för att få det mer enhetligt.
FärgkategoriHär har flera olika varianter av samma grundfärg slagits samman. T.ex. benämningarna brundbrindle, mahognybrindle, gulbrindle, rödbrindle, svartbrindle, tigrerad, brinde, samt alla varianterna med vitt har hamnat i kategorin ”Brindle”
Antal valpkullarHur många kullar hunden haft i Sverige
ValpantalAntal registrerade avkommor hunden har
BarnbarnHur många avkommor som hundens avkommor har registrerat
Stamtavla djupI de fem senaste generationerna, hur många förfäder är kända, Fem är max, då är alla kända
HundsportHär anges om hunden har några titlar som registrerats av SKK. Det görs ingen värdering av titlar, både ett rallychampionat och ett diplom i nybörjarklass ger ett ”ja” i rutan för titel. Information om vilka titlar det rör sig om går att hitta på hunddata eller avelsdata.
Antal olikaDenna kolumn finns för att hitta hundar som har titlar i flera olika sporter
Far och morUppgifter om hundens mor och far, inkl deras HD/ED-grad HD/ED-index, patella, ögon, MH/BPH